closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'twelck toe gestaen is„

goed gevonde het aengehaeld.

boutonse vaertuijgh bij

ventie te verkoopen

versoek vanden ondercoopm

stull op vaendrigh rosenburk

'twelck onderkondite wert

geaccordeert,

dagen tot acht dagen mochte voortganck

nemen, en in state van wijse werden

gebracht, om sijn saeck niet traineer„

ende te houden, 'twelck toegestaen is,

wijders is mede gearresteert het Bontonse

vaertuijgh, dat door den onderkoopm=e

S=r Cornelis Hull, en vaendrigh Carel

van Rosenbarck, nu jongst op

goram, is aengehaelt, aen de meest biedende

bij vinditie te verkopen,

Eijndelijck versogten gemelte ondercoopm:

S=r Stull, en vaendrigh Rosenburck

dat hun de twaelff stx: kleeden die uijt

het voorsz vaertuijgh aengehaelt zijn, nevens

het geweir van die luijden tot een recom„

pense mocht toe gewesen werden, waer op

gedelibereert wesende, is goed gevonden en

verstaen, de supplianten haer versoeck

te accordeeren, mits dat gemelte goederen

bij hun bewaert zullen moeten werden,

om ingevalle 'tselve door haer Ed=e ho: a:

tot Batavia mocht werden gedisprobeert,

geseijde goederen ten allen tijden te kunnen

welder geven,

aldus