close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0588

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'twelk voor een gedeelte

toe gestaen is,

remonstrantie van coerraet

thin uijt de naem vande

administrateurs der

diaconijs middelen op lonthoir

derselven versoeck

werden geinjungeert tot kleedinge en

onderhout haer 'er twee dochters, waer van

d'eene eerstdaeghs staet te trouwen, van

haer Capitael op de weeskamer staende,

een zomme van hondert en vijfftigh rx=s

aen schult brieven uijt te keeren, waer

op gedelibereert wesende, is goed gevonden

en verstaen, de suppl=t niet meerder toe

teleggen, dan vijfftigh rp=s op dat haer

cap=l niet te veel zoude verminderen

te meer 'tselve in veele slechte

schult brieven is bestaende

Eijndelijck remonstreerde den cassier

coenraet thin, uijt de naem vande admi„

instrateurs der diacouijs middelen op

lonthoir, hoe den ondercoopman pieter

de rooij, sigh als een mede Borge heeft

gestelt, voor de soldaet frans dice ter

somme van 50 rx=s ten behoeve van voorsz:

ciacouij, en vermits gemelte d'rooij„ nu

eerst daegs met 't schip macasser na Bat=a

staet te vertrecken, soo versoght hij supp=lt

in qualite voorsz: dat hij de rooij voor

sijn portie op reeckeninge mocht werden

belast„

dewijle