closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’ selve geapprobeert/

’t jachie de roch, onder het gesach van

den luijtenant adriaen sobree, als

kunnende jegenwoordigh best vaceren, tot

dien eijnde niet diende derwaerts te depe„

cheren, alsmede om onse guarisoenhouderen

op de verdere Z=t O: eijlanden te revictua„

lieeren, de wijle den tijt verstrecken is,/

waer op gedelibereert wesende, is gemelte

propositie voor gearresteert gehouden/ en

wijders verstaen bij die occagie mede te

laten vertreccken den boeckhouder Joh=s

lots, om volgens het resolveerde bij 't aen„

wesen van d’ E h=r Commiss=s Robertus

padbrugge als resident op kisser te

blijven resideren,

Aldus geresolveert Banda

Jnt Casteel nassauw, datum

als vooren, was geteijkent willem

van Zijll, Albert van Breugel,

Jan Heijselbergh, Joh=r de Herbogh,

Ad=rn van Rooijen, en Cornelis

Stull,

Dingedagt 3„n Julij