closeTerug naar inventaris

Transcriptie

S=r melscals in plaets

van Thabias hardkop tot

Burger geaets persoon verkonen/

goedgevonden die sockels

macis van neira tot het

laetste schp over te houden

om reden/

den dienst van d’ E comp=e wederom

aengenomen voor soldaet met thien guld=s

s'maents, mits dat op ’t Eijlanden hhun

geplaest sal werden.

wll

Gemerckt den Burger raeds persoon

S=r Thobias hardkop, in huwelijck is

getreden met de dochter van den opper„

coopman en secunde persoon deser,

regeringe mons=r Albert van breagel

en dien volgende vader en soon inde

Justitieele vergaderinge cessie sijn hebbende,

strijdigh tegens alle ordres en costuijmen,

weshalven is na voorgaende nommatie

in plaetse van hem hardkop verkoren

den Burger weesm=r S=r mels Caes,

Eijndelijck is mede gearresteert de

sockels macis, die alhier op neira bij

de packhuijsen in wesen zijn, niet in

’t schip macasser te scheepen maer deselve

over te houden tot het vertreck van 'tlaeste

schip, om deselve met een bodem niet

te resigneren

aldus