closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

vrouw bekent is, niet behoorde geconfi„

neert, en met riquer tegens haer gepro„

cedeert te werden, tot weeringe van

alsulcke gruwelijcke en godts verdrietende

souden, waer op gedelibereert wesende, is

goed gevonden, en verstaen den suppl=t te

t' gebefongeerd daer op,

jnjungeren, gemelte adriaentie salomonse

ten eersten te confineren en tegens haer

nae stijll van regten te procederen,

Aldus gedaen en gearresteert

Ten Casteele Nassauw datum

als vooren was geteijkent Willem

van zijll, albert van breugel,

Jan Heijselberg„ johanss de

Hartogh, adrack van Rooijen,

en Cornelis Stull„

onderdagh den 26=en aug=s 1683

Extraordinaire vergadering

Dewijle den Coopman, en opperhooft

tot lonthoir, mons=r Johannes de Hartog,

volgens geobtineerde licentie van haer

Ed=le H=o a:o eerst daegs met de sluijt

verte

1