closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den boeckhouder Jacobus de witte, de

guarnisoen boecken, onder op sigt, van ged=te

s=r stull, soo lange waernemen tot de

komsten van hem willeboortse, in

wiens plaetse dan weder als opperhooft

tot wayer is verkoren, den bosch wachter

marten lam, en wijders tot Boschwachter

gemelte boeckhouder Jacobus de wist,

dock alles provisioneel en op approbatie

van haer wel Ed=e ho: a:

Eijndelijck sijn gecommitteert tot het

Transporteeren van ’t comptoir louthoir,

den fiscael s=r adriaen van Rooijen,

en ondercoopm marten lam,

Aldus goed gevonden, en beslooten

Banda Nassauw datum alsvooren

was geteijkent Willem van Zijll

albert van breugel; Jan Heijsel„

bergh, Johannes de Hartogh,

adriaen van Rooijen, en Cornelis

stull,

Gecollationeert, accordeert

Banda Nassauw den 26=en Aug=tis 1683.

Toironde

Zd=m Braems

secretaris

de

73