close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

selfs tegens d’expres voor heen

gedane beloften van haar neutraal

te zullen houden.

Wijders dat de mess=rs engelschen vaer boord

hunner scheepen hebben doen afhalen

en aan landt brengen ses metale en

twee Isere stucken Canondiese op=

de door haar daar toe geordonneerde

en gemaalte baterijen geplaat, en door

vijff haarder Constapels en eenige an„

deren Matroosen hebben laten bestieren

waar mede het Casteel vanden wettigh

regerenden koningh dat ettelijk: daagen

hebben geconfinueert te beschieten,

Gelijk mede Jn middens en ondertusschen

vande voorenverhaalde vijantlijcke at„

tentaten en actien verscheijde vande

mess=rs engelsen meest alle dagen

soo op de baterijen als inde wercken

vanden vijandt sijn gesien geworden

dat

ook de Mess=rs Engelsen voorname

oor saake waren geweest wanneer

de Overste S=t Martin in Marko.

Jongsleeden met Comp=s maght aande

boom tot bantham ter bescherminge

en tot ontset vanden wettigen rege„

rende koningh tragte, dat sulcx belet

en verloider is geworden als op welckers

Jnductie de vijanden aan weder zijden

vande revier twee baterijen gemaakt

en soo daar als op verscheijde andere

plaatsz. buijten dee zeemmmer

canon geplant daarse ook van hun

volck en constapels hadden bij gestelt

van waar zij ook op de Hollandse vaar„

tuijgen dapper vuur hadden gegeven

Eijndelijck