close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0614

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

selfs tegens d’expres voor heen

gedane beloften van haar neutraal

te zullen houden.

Wijders dat de mess=rs engelschen vaer boord

hunner scheepen hebben doen afhalen

en aan landt brengen ses metale en

twee Isere stucken Canondiese op=

de door haar daar toe geordonneerde

en gemaalte baterijen geplaat, en door

vijff haarder Constapels en eenige an„

deren Matroosen hebben laten bestieren

waar mede het Casteel vanden wettigh

regerenden koningh dat ettelijk: daagen

hebben geconfinueert te beschieten,

Gelijk mede Jn middens en ondertusschen

vande voorenverhaalde vijantlijcke at„

tentaten en actien verscheijde vande

mess=rs engelsen meest alle dagen

soo op de baterijen als inde wercken

vanden vijandt sijn gesien geworden

dat

ook de Mess=rs Engelsen voorname

oor saake waren geweest wanneer

de Overste S=t Martin in Marko.

Jongsleeden met Comp=s maght aande

boom tot bantham ter bescherminge

en tot ontset vanden wettigen rege„

rende koningh tragte, dat sulcx belet

en verloider is geworden als op welckers

Jnductie de vijanden aan weder zijden

vande revier twee baterijen gemaakt

en soo daar als op verscheijde andere

plaatsz. buijten dee zeemmmer

canon geplant daarse ook van hun

volck en constapels hadden bij gestelt

van waar zij ook op de Hollandse vaar„

tuijgen dapper vuur hadden gegeven

Eijndelijck