closeTerug naar inventaris

Transcriptie

haar koningh door de H=re engelsen

is verstreckt kruijt, loot, trommels

touwen, en ardre oorloge getreefschappen.

Den derden dat geduerende de belegeringe

van’t Casteel tot bantam d’ engelse

haar logie wel hadden toegehouden

maar dat eghter diversche maalen

aldaar eenige afgesondere vande

pangerans Joegia en poerbaja waren

gekomen met welcke telckers naar

carniganto Gingen eenige der voor„

naamste soo Engelsen, deener, als

franjen om aldaar de becomene

brieven vanden ouder Conincq, volgers

voorgever met voorsz: pangerans

te leesen en niet een anderen

te Consuleeren soo waren haar E=

ook verscheijde malen op het versoek

vanden ouden koningh naar tertias„

sa opgegaan om met een selve te

beraadt slagen die dan ook soo hij van

eenige engelsche selfs gehoort hadden

den koning gejnconragieert hebben

dat hij den Jongen vorst haast soude

overwinnen om dat de magt vand=

E Comp=e maar in Aghthondert

coppen bestonden die weijnigh conder

uijt reghten de scheepen waren

niet te aghten omdat aan landt

niet conden strijden, men moest

eghter haast meester van t Casteel

traghten te worden eerde neder

landers meerder maght kreeger

vorders hadde den onder Conincq

aande Engelser laten volgen haar

retour met zijn onder Conincx

schip