close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daar van met haar Jntregerende de

sleutel vande logie aan pangeran

natta Nagara -

N=oo 9„ Attestatie verleent door Michiel vander buijsen.

schipper en Claas Maurits opp=r stierman beijde

in dienst der EComp=e en bescheijden op 'tretour

schip europa voor den not=s Davio Reguleet en

seekere getuijgen in dato 6=e 9ber 1682.

van Jnnehouden

Eerstelijcq hoe zij in 't begin van maart

1682 niet meer andre scheepen van

batavia geseijlt en den 7=en d=o voor

bartam Gearriveerd zijn vindende

Aldaar ter rhede leggen een portu„

Gees endrij engelse scheepen misga„

ders dat den ouden Conincq de revier

door zijn volck op verscheijde plaatsen

hadden doen toe paggeren en alle de

vastigheeden van bantem met soldaten

bewaart en bewaakt hielden en bij=

gevolge den jongen wettige Conincq=

in zijn Casteel strengh beleegert

varende eghter d’ engelsen en portu„

gesen dagelijx On verhindert van en

naar landt.

Ten

tweeden dat naar weijnigh dagen

leggers aan haar boort quamen eenige

francen, engelsen, en deenen, voorge„

vende afgesonden te zijn vanden ouden

Conincq sultan agon, om te vernemen

wat de rheeden was, van haar comste

met soo veel militairen maght voor

bantam die zij geatwoordt hebben

datse een brieff vande Ed=le heer

Gouvern=r Generaal end’ Ed=le

Heeren