closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vlaggens op haar vaartuijgen int

affen aanvaaren gebraveert buijten

vorige gewoonte.

Ten vierden hadden d’ Engelsen den Onder

Conincx gesinde met verscheijde persoo„

nen onder scheijn van weghloopers te

sijn tot het gebruijck van constapels

volgens raport aan hoem gedaan)

geadsissert.

vijfden segt gesien te hebben daags

Gen

naar het ontseth dat den Jongen

koning onder de engelsen die doen

bij hem gewoon waren, diverse aan„

wees die zijn hoogh=t seijde in s„

vijandts wercken gesien te hebben.

sehden dat de Engelsen voorloet

Den

landen van Comp=s magt haar scheep„

ten den Egel even buijten den

boom off bantamse revier aande

gront getandt en soo hem beright

was verscheijde stucken uijt het selve

aan landt in 3 vijandts wercken

gebraght hadden.

sevenden dat hem was berigh=t dat

Ten

seeker Hollander Claas. vander putte

voor desen iede nederlandtsche

Comp=s en nu Jnder engessen dienst

met haar voor weten digh voor

constapel met besoldinge van den

ouden conincq liet gebruijken

van h=r willem caaff geweesene

A=o 11: detse ee Cala

resident der nederlandtsche Comp=e tot bantam

gepasseert voor den nat=s David Reguleth en

seekere getuijgen binnen batavia den laasten

november 1682.

Miadenoe