closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

uijtgegeven, dienende deene om hier ter generale

secretarije te berusten, ende d’andere twee om ijder

3—

op een bijsonderen bodem, tot dies te meerder secu„

riteijt, aen d’ E: E: H=ren bewinthebberen der nederlands

oostjndisen comp=s in't vaderlandt overgesonden

te werden

Zuod attestor.

Van Reguleth

16182 Noohus

rn: