closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

gestand de doen Aldus gedaen, ende gepasseert te mijnen

comptoire, ten presentie van Cristohdel

Enollaert desong, e Mathijs anthonijsz, mijne

clerquen, als getuijgen hier toe versocht, die de

minute deses, nevens den attestant, ende mij

Notaris onderteekent hebben, waer van drij aleens

luijdende origineelen sijn iitgegeven, dienende

de eene om alhier ter generaele secretarije te

bernsten, ende de andere twee om ijder op een beson,

deren bodem tot dies te meerder securiteijt

aende E: E: H=ren bewinthebberen der nederlandse

oor indische comp: in't vaderland over gesonden

te werden

Zuod altestot

Savrs Legulets

1001 Notsu