closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 31:' augusti 1729.

off sig te bemoeijen met het affstraffen van die

tegens den koning mogte hebben gesondigt. ver„

volgens weggegaan, buijten Speelwijks poort

toegepaste doodstraffe aan

gemelte moordenaar

gevordert weesende, hebben zij ’t voorsz: g'execu„

„teerd aan een inlander, denwelke mogelijk den

selven sal geweest zijn, die door onsen fiscaal

op geeijscht ten reuisitie lx officio opgeeijscht is geworden, en sulx met veel

vervanden fiscaal.

fundament reeden gehad heeft tot klagen.

in het fungeeren sijner ampt soo veel impe„

„dimenten tot het vorderen van ’t Nederlands

regt te moeten gedoogen, zijnde met ons nog„

„tans eens de decisie van dese wanschikkelijke

behandeling over te laten aan het ontbag van

uw Edele groot agtb:, wiens ongenoegen nopen,

de het stremmen der Iustitieele requisiten, en

Bantamse wants hikcha

lijkheeden niet pre„

dresseeren

door dese insolentien en opgeblase Bantammers

ons al te meermalen bij ’s Comp:s brieven is te

voren gekomen, sonder dat wij in staat zijn,

geweest door sagte middelen, daar tegens te kun„

„ney voorsien.

van

Na verrigting voorgerepte straffe is radeen

vorder bekend makingover Wignia Nagara komen ter kennis brengen, dat

het straffen van d'ien

moordenaar

sekeren Bantamsen Iavaan, die Een Europees

dood gestoken had, in’t water versmoord was,

dog