closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Folio

Van Cabo de Goede Hoop den 23:' aug=s 1707.

Register van Brieven,

en papieren, gaande van hier met

het galjoot de Hamer, gerigt aan

den wel Edele Heer Joan van

Hoorn, gouverneur generaal, ende

d’ Edele Heeren Raaden van India

tot Batavia

geschreven door het E: provisio„

N„o 1. Originele missive,

neel opperhoofd Ioan Cornelis d’Ableing

ende den raad van cabo de goede

hoop, aan wel op gem: haar

hoog Ed=s, de dato deses

2. Copia d:o van den 12:' Julij 1707. met de fluijt dubbelt

overrijx in originali afgegaan.

3. cognossement factuurtje vant geladene in aandeh:r directeur

Overrijx voormeld

4. Copia verklaring van eenige opperscheeps timmer

„lieden, wegens de bevinding van’t

galjoot de hamer, in dato 2:' Junij

1707. gegeven

5. cognossement van 71. stucken groot Loot, in als vooren

opgem: galjoot in’t vaderland

afgeladen

aand’ h: directeur

6. factuur van als boven

aan den commandeur

7. Lijste van de boeken, caarten, en stuurmans

gereedschappen, den gesaghebber vant

voorsz: galjoot mede gegeven