closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

23: aug=s 1707: Van Cabo de Goede Hoop

aanden commandeur N„o 8. Lijste van de boeken, kaarten, en stuurmans

gereetschappen, voor den onderstuur

„man van dien

d:o 9. d:o d:o voorden derde waak

10. memorie van de scheeps klederen enz: mede gegeven

aand’h:r directeur

op de reijse, voor en ten behoeve van

de cajut

11. onkost reek: van opgem: bodempje

op de visite

In’t Casteel de goede Hoop den 23:' augustij A„o 1707.

(was getekent) W=m Helot secretaris

Batavia.

Aan den wel Edele Heer

Joan van Hoorn, Gouvern:r

Generaal, ende d’ Ed=e Heeren

Raaden van India

ontf: 19:' 9ber: 1707.

Edele, Erntfesse, groot

p:r 't galjoot dehamer.

Agtbare, Manhafte, wel wijse

voorsienige, en seer genereuse

Heeren

de fluit overrijp, tegen onse goede gedagten hier soo

Lange