close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cabo de Goede Hoop den 23=e augustij 1707.

Lange ter rheede gelegen, en naar ’t sluijten en over„

„geven van onse brief van den 12 Julij verleden aan uEd:

groot agtb: gerigt, en in copie hier nevens gevoegd,

nog eenige dagen op de verandering van de wind gewagt

hebbende, is Eijndelijk nog den 20:e dito, met een frisse

Z: O:to koelte, onder zeil geraakt, en waarlijk tot hun

geluk, alsoo de wind zedert dien dag verandert zijnde, meer

dan 14. dagen pal in de contrarie hoek gestaan heeft,

met seer buijig en stormagtig weer. wij willen hoopen

dat desselfs Lang Leggen, door een spoedige en geluckige

reijse eeniger maten sal vergoed wezen

Het in’t hoofd deses genoemde galjoot op de aanklagte

van de opperhoofden van dien, door eenige opperscheeps

timmerlieden, t' onser ordre gevisiteert zijnde, is, volgens

de bij gevoegde copia verklaring, daar af gegeven, bevon„

„den dat van buiten tusschen wind en water en ook

van onderen, voor soo verre alsse het selve hebben kunnen

onderzoeken al omme sodanig van de worm was opgegeten

dat dit bodempje buiten staat g’oordeeld is, om hier in die

gesteltenis langer dienst te konnen doen, sonder

tEenemaal te bederven, vermits nog op de Enkelde

huid