closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

23:' Aug:s 1707. Van Cabo de Goede Hoop

huid vaart, en noit verdubbeld is, en dat de leckagie

dagelijx, met het door Eeten van de worm meer en

meer stond toete nemen, om welke swarigheit nog in

tijds te prevemeren, wij best g’oordeelt hebben, dit kiltje

eerst na de saldanha bhaij te laaten afsacken, aldaar ten

beste doenlijk van de voornaamste gebreken te herstellen

en wijders na batavia te senden, dewijl men hier thans

groot gebrek heeft aan houtwerk, en voor al't geen tot

dese vertimmeringe nodig soude zijn. versoeken dier

„halven seer Eerbiedig dat ons het selve galjoot, na de

verEijschte vertimmering bij eerste accasie, weder

mag toegesonden werden, dewijl het Fregat ter aanu

van de hand zijnde, men alsulke vaartuijgen hier ten

hoogsten benodigt is; alsoo ons buiten het brigantijn

d’amij, dat oud is en sijn beste dienst al gedaan

heeft, nog maar overig zijn twee galjoots, welke

door ’t continueel vaaren op de saldanhabhaij, 'trob„

ben Eijland, en Elders, in’t korte almede noodwendig

sullen moeten gerepareert werden: zijnde dit nu

gevictualieert tot ult=o december

Bezijden desen zijn mede gevoegd de factuur en cog„

„noscement van 71. stucken groot loot, dit bodempje in’t

vaderland