closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23:' aug=s 1707.

Van Cabo de Goede Hoop

te houden, sonder dat sijluiden deselve hebben konnen

verkennen

het andere den 21:' december a=o pass=o int CRoerel

geloopen zijnde, had sig na Cexel begeven, om aldaar

met de scheepen van amsterdam te conjngeeren, dog

die gemist, en seer hard weer bejegent hebbende, was

gemelde zeegat ingevallen, en aldaar van den 29.' xber:

verbleven tot den 9: Ianuarij, wanneer met de kers„

„scheepen in zee geloopen, den 9:' Februarij daar aan„

mits het verliesen van sijn fockemast en boegspriet

in portsinnyen gesleept, van waar den 16:e april weder,

onder het Engels westindisch convoy, bestaande in

seven scheepen, vertrocken, den 18:' in pleimonth

gekomen, en den 21:' d=o van daar zeewaart zijn gesto„

„ken, hun cours vervolgende tot digt bij de canarische

Eilanden, wanneer sij vant voorsz: convoij en onder„

hoorige scheepen, afscheiden, nemende die de cours na

Madera, en deese herwaard aan, sonder op weg eenige

scheepen vernomen te hebben

Weshalven wij de somer ofte Paas scheepen vande

verdere cameren, nu dagelijx met verlangen

hier mede verwagten, die wij, bij verschijninge, gelijk

ook