closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

10:' 7ber: 1707. Van Cabo de Goede Hoop

N„o 1. Origineele missive, geschreven door de h=r

Ioan Cornelis d Ableing provisioneel

opperhoofd, nevens den raad aan Cabo

de goede hoop, de dato deses

2. Copia d=o van den 23:' augustij 1707. p:r het galjoot

dubbelde

de hamer origineel afgegaan

3. onkost reekening van de scheepen Eonkervliet

en duijvenvoorde

p:r donkervliet in een Casje

4. Copia groot boek en Iournaal, gehouden in’t Casteel

de goede hoop d a=o 170 8/8

5. d:o d: _:o van’t Comptoir Mauritius

der Jaaren 170 4/.

6: d:o d:o d:o van’t galjoot de hamer d'a:o 170 2/.

7. _:o _:o d:o vant galjoot de postlooper ut s=e

8. d:o d:o d:o vant de Zuidpool ad idem.

9. de monster rollen d’ a: 170 6/8 van alle hier aange„

wesene scheepen.

10. Copia memorie van de Camer amsterdam, om

seeker persoon jaarlijx met een

maand ceel te belasten, de dato 22:

december 1706.

In't Casteel de goede Hoop den 10:' Septemb:r 1707.

was getekent W=m Helot secretaris

Batav=o