close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18/

18:' 7ber: 1707. Van Cabo de Goede Hoop—

te brengen van hare reijse verder voort te setten; ver„

sterkende het getal haarer manschap met 25: coppen,

soo soldaaten als matroosen, welke, door indispositie,

van de voorige scheepen in ons hospitaal verbleven, althans

wederom capabel zijn tot vertrek

Niet tegenstaande de wind al eenige dagen, met een grisse

koelte, int zee heeft aangeblasen, komen Egter, tegen

onse goede hoop en gedagten, nog geen andere schepen

van’t somer sayjsoen te voorschijn; hoewel de aanhoudende

stijve N=o W=ts wind ons in die verwagting nog voed—.

Met donkervliet gewerden uEd:le groot agtb:, in een

casje, de soldij boeken deses gouvernements, van den

Jare 170 2/3. met den aankleve vandien

Waar mede dese dus kortelijk besluijtende, beveelen

uEd:le groot agtb: in de bescherminge des alderhoogsten

en blijven met dieprespect, (onderstond) Edele,

Erntfeste, groot Agtb: manhafte, wel wijse, voorsienige,

en seer genereuse Heeren, uwer Ed:le groot agtb: seer

ootmoedige en gehoorsame dienaren. (was getekent

n

. C: d’Ableing, I:n blesius, O. berg. Adr:r van Reede, W:m Corssenaar

I:s cruse

W=m van Putten. en W=m Helot secretaris, (in margine)

in't Casteel de goede hoop den 10:' 7ber: a:o 1707.