closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

P=mo 8ber: 17. Van Cabo de goede Hoop

onder uEd=le groot agtb: gunstig wel nemen Eerstelijk

dan sullen seggen dat naar onse meijninge dE EComp:e

dit Eijland verlatende, en van hier geheel opbrekende

het seer apparent zij dat dit Eijland door de Engelse

als voor haar heel geliegen Leggende, staat behet

te werden; dewijl sedert eenige jaaren herwaards,

alhier diverse Engelsche scheepen, die te laat uit

jndia vertreckende, seer gedevaliseerd, en met siek

en afgemarteld volk zijn aangekomen, en omtrent

de caab, door hard weer en contrarie winden

beloopen zijnde, genoodsaakt zijn om herwaards.

op te duwen, en sonder dit Eijland, of madagascar

aan te doen (voor welke Laatste de Engelse ten

opsigte haar slegte gestelheid en de menigvuldige

zeeroveren, haar aldaar onthoudende) menigmaal

schip en leven souden komen te verliesen,

wat aanbelangd de vrijluiden alhier zijnde, van deselve

gelooven wij dat wyjnig (soo het in haar, keure stagt

omme van hier te vertrecken, ofte te mogen conti„

„nieeren,/ haar sullen geneegen toonen, omme van

deser Eijland, 'tzij Batavia waards, ofte naar Cabo

overgevoert te werden, dewijl eenige ten opsigte van

haar