closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16/

P=mo 7ber: 1707. Van Cabo de Goede Hoop.

voor ’t Iegenwoordige tot uEd:e groot agtb: overscheepen

de vrijlinsen als met namen

Ian mourits van Bommel, nevens vrouw kind en vier

slaaven

Hendrik van baaten, met sijn vrouw en vier kinderen.

n

mitsg=s den vrijman Ian Davidsz: muur, en sijn huijsvrouw

Willemina van Strijen, nevens vier kinderen en eenslaaf,

welke laast genoemde, nu 5. jaaren verleden, voor den

tijd van thien agter een volgende jaaren, alhier is gebannen

geworden, en nu op sijn, tot tweemaal aan haar Ed:e agtb:

aancabo de goede hoop, gedaane versoek van ontslaginge

ons door haar E: agtb: ingevolge de als nu ontfange ordres

gelast werden, p:r desen bodem (geheelijk van sijn bannis„

sement g’Excuseerd zijnde/ passagie naar costij te

verleenen

Wij hadden gaarne gesien dit scheepje ter aa alhier voor de

Logie waar ten anker gekomen, omme daar inne tot

uEd:le groot agtb: over te scheepen 200. mooten swarte

Elbenhout, bereijts in gereetheid Leggende, Edog dewijl

even gen: bodem, aan de swarte rivier in de wester„

„haven deses Eijlands ten anker leijd, endesselfs opper„

hoofden seggen, met verder als in de N: westerhaven

te willen komen, en geauthoriseert zijn, dewijl niet

de minste Ladinge voor dit comptoir in hadde

oodanige