closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18/

P=mo 7ber: 1707

:

Van Cabo de Goede Hoop=

wilde beesten aan de swarte rivier in het wild wijdende

een quantiteit van 135. p:s groot en klein door Elkande

„re, waar op wij uEd:e groot agtb: ordre zijn afwagtende

hoedanig met deselve sal dienen gehandeld te werden,

als mede met seven stux, oude en afgeleefde Comp:s

lijv-eijgenen, die niet alleen tot de minste dienst niet

meer bequaam zijn, maar als kinderen van kost

en klederen moeten versien werden

Gebruijkende dierhalven, onder uEd=le groot agtb: wijser

oordeel en gunstig welnemen, de vrijmoedigheid uEd:e

groot agtb: voor te draagen, of het d’Eomp: met

voordeelig soude zijn, met alle des EComp:s Effecten

van hier opbrekende twee a 3. Comp:s dienaren, nevens

drie slaven alhier nog eenige tijd te laaten verblijven,

door welke de voorsz: oude en afgeleefde slaaven van

mondkost soude versien, en comp: beestiaal aande

Engelse scheepen konnen verkogt werden, des EComp:s vlag.

alhier blijven Continueeren, en ter gelegener tijd het

swart Ebbenhout, dat wij in gereetheid tot aanstrand

sullen laaten uitbrengen, konnen afgescheept werden

dewijl wy voort jegenwoordig niet weeten wat aantal

swart Ebbenhout (als ons nu met eenige andere werken

onbelemmert vindende, en dat werk net ijver sullende

behartigen) in tijd kan vervaardigt werden, dewijl het

selve