close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

Van Cabo de Goede Hoop den P=mo 7ber: 1707.

selve wijd en sijd, ter plaatse daar voor desen al: is

gekapt geweest moet opgesogt, en niet anders dan

met rut de naleesinge van boas acker is over

„gebleven, Egter van gedagten zijnde wel 6 â 700

mooten sal kunnen int maaken, soo wij sonder

verhinderinge in dat werk mogen voortvaaren

Dat aanbelangd des EComp:s Effecten, gelooven wij

dat naar een ruwe overslag gemaakt te hebben,

met een schip van 125. of 130. voeten, nevens des EComp:s

bediendens (Excepto 'tswart Eebenhout) sullen konnen

overgevoerd werden

met desen Bodem scheept mede over, voor cabo de goede

hoop, twee stel negotie boeken deses comptoirs, ver„

soeken wij dierhalven gants gedienstelijk, dat uEd:e groot

agtb: deselve, nevens de ingeslote pacquet brieven,

aan haar E: agtb: aan Cabo de goede hoop, bij gelegent

„heid, gelieven over te senden, en de adres van dien

te laaten Erlangen

Hier mede

Ed:le Erntfesde, groot agtb:

manhafie