closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

P=m 7ber: 1707. Van Cabo de oede Hoop.

Manhafte, wel wijse, voorsil„

„nige, en seer Genereuse Heer, en

Ed:e Heeren

Naar uEd:le groot agtb: nevens des EComp: importante

omslag aldaar, Tod almagtig bevolen te hebben;

den welken wij bidden uEd:e groot agtb: persoonen,

een reep van Jaaren in gezondheid gelieve te zege„

„nen en bewaren, onderwijle met dieprespect sullen

zijn, en blijven

Edele Groot agtb:r Heeren

VEd:le groot agtb: getrouwe gehoorsaame en seer

nedrige dienaaren (was getekent) A:momber

G: Wijbrandsz: A: R: Root A=s berssum, een kruijs (en

daar om) dit is de handtekening van arij sijmonsz: van

catwijk G: bastro en C: E: wensel (in margine) in't

Comptoir mouritius p=mo 7ber: a:o 1707. (en daar onder)

P: S: arriveerde alhier mede op den 8:' en 22:' maij,

mitsg=rs 24:' Junij en 2:' Julij deses Jaars de vier onder

te noemende Engelse scheepen, dewelke alle de wil

hebbende overcabo nalondon, te weten

de