closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

Van Cabo de Goede Hoop den P=mo 7ber: 1707.

d' Arabia, merchenteert Engels Comp:s schip groot

200 ton, cap:n Edward peersou, voerende 18. stucken

33. coppen den 5:' Januarij 1707. 0. s. van bombhaij

gescheiden

d’ Europa, een d:o d:o groot 400. ton, cap:n kumphrij brijant,

met vieren twintig canon en 60. man den 19:' maart

O: E: van bombhaij

Oli fregis, een d:o d:o groot 180. ton, cap:n Iohnopie met

16. gootelinge, en 44. coppen, den 25:' freb: O: s: uit

china

d’ Horssen Fregib, een anterlooper, groot 400. ton capit:n

pijton nalson, met 26. stucken, en 70. Eeters, p=ro maij

O: S: van calicont —. (daaronder) ter ord:s van’t E: opperh:t

In’t Comptoir mauritius dato als boven (was getekent)

G: Wijbrandsz:, tweede en secret:s (lager) Nader P: S:

terwijle meergem: dit jagje ter aa die tot dato deses

aan de noordwesterhaven nog ten anker leijd, zijn,

alle de vrijluijden bij ons gekomen, die (buijten onse

gedagten) geresolveerd zijn, en versoeken, sood EComp:s

dit Eijland geheelijk abandonneerd, en verlaat; als dan

mede van hier Elders opgevoerd te werden, (als

bevereeft