closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

P=mo 7ber: 1707:

Van Cabo de Goede Hoop—

bevreest zijnde door hun Eijgen slaaven, behalven

die slaaven die berijts nog in’t Bos zijn, vermoort

en omgebragt te werden:) Excepto 1a2. vrijluiden

die van meeninge zijn, soot in haar keure staat

te blijven continueren

In't Iagje Ter Aa ten anker Leggende in de blaij van de

N:d W=ten Haven adij 9:' 7ber: a:o 1707. (onderstond) ter

ordonnantie als vooren (was getekent) G: Wijbrandsz:

tweede en secretaris

wij ondergesz: verklaren de vorenstaande brieven en

caba de goede hoop tegen derselver

bijlagen vant

Origineele brieven en authentijcque 1 copijen gecolla„

tioneerd en daar mede d’ accoord bevonden te

hebben

Bat=a in 't Casteel den 7:' 8ber: 1710

Jalfen

Zallens

F: Van Lell