closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Folio 1

Van Malacca de dato 10:e 8ber: 1707:

Register van soda„

nige geschriften als 'er op

huijden den 10:e october anno

1707, p:r de chaloup van den

vrijburger Johannes roode

geconsigneert en affgesonden

werden door den Ed: heer

gouverneur pieter roselaer

nevens den malaxen raad

aen sijn Edelheijt den hoog Ed=len

h:r Joan van hoorn gouvern:r

generael en d’ Ed:le heeren raden

van nederl=ts jndia tot batavia

N:o 1. originele missive van den huijdigen datum

aan haar hoog Ed:s van dese regeringe gesz:

2. copien d=o van en aan als voren gedateert den

28:' april en 14:e augustij anno 1707.

3. d:o d:o aen radja indrabong soc sabandaer

over ’t rijk van johor afgegaen den 19:e aug:s

a:o stanti.

4. copia sententie van den 27=en augusto a:o 1707.

Euegens