closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

teegens den corporael Matthijs walcoert van

leijden over begane manslag

N:o 5. rapport der gecommitteerde weegens pu„

blijcque venditie gehouden op den 25:e aug:o

van geligte tholl kleeden

6. dubbelden Eijsch van benodigtheden voor.

dit gouvernement voor den jaere 1708.

7. originele missive aen d’ E E: weesmeesteren

Malacca den 10:en 8ber: a:o 1707. (getekent

A: Maertens secrt:s

Batavia

aan den hoog Ed=len heer

Joan VanKoorn gouv:r

generael ende Ed=le heeren

Raden van Red=s Jndia

6

Hoog Ed=s Erntfeste

gestr: groot agtb:e Manhafte

ontf:n 8 novemb:r 1707

wel wijse verresiende, en

p:r borger chialoup

seer genereuse heer en

heeren

1a