closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

wijders sijn volgens raads besluijt van den 12:e aug=o

en het aloude gebruijk, op den laesten der selve

de generale jaerlijxe

pagten alhier sijn onder maend, int bijwesen van den gouvern:r benevens

ult:o aug:o publijcq op ge„

de gesamentl: politicque leeden voor een rond jaer

veijlt en

aenvank genomen hebbende, met p=mo 7ber: a:o stan„

tij, en zullende eijndigen onder ult:o aug:o aen„

staende, bij publijcque beckenslag aende meest„

biedende, opgeveijlt en vermijnt te pagten van

de stads herberg

—win kelters

van ’t hout

Aande arack

van de waeg

rivier visch

van ’t eijken der maten en gewigten

vande rijs bafaer

van ’t slagten van ’t beeftiaet

van ’t hare gevegt

vande betels

walbrug, en

van ’t op en afvaren der praeuwen

hebben te samen geren„

wanneer deselve te samen hebben gegolden

deert rx=r 3387. en alsoo

meer als het jaer bevo„

een somma van rd=o 3387. en alsoo meer als

rens rx:s 6

het