closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

en dienstwaerdige dienaren (getekent):

p:r rooseraer.

Den Gouverneur

pieter Roosetaer

die het bestier heeft over de

stad en fortresse malacca met

den reforte van dien, zend

desen brieff verfelt met veele.

groetenissen uijt een suijver en

opregt herte aen comp:s en sijnen

waren vrund den radja indra

bongsoe sabandhaer over het

rijk van Johoor die god almag„

tig wil verlenen gesondheijt

voorspoed en een lang leven

op deser aerden amen

Wijders heeft den gouverneur en directeur

Pieter Roselaer niet mogen in gebreeke blijven

bij desen, aen sijn waere en opregten vrund den radja

bongtoe kennisse te geven, dat op den 6:e deser desselffs

affgesanten

13/