closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca dr dato 5: 8ber: 1707.

tot uE E Hoog Ed=ns overkomt) is den 29:e daer aen

hier weeder gereverteert den onder stuurman

kereke backer die den 18:e bevorens tot alsulken

eijnde als bij opgemelte missive is ter needer ge„

steld p:r expres inlands schepen zeijlvaertuijg

na johoor en d’ hoek van barbacquet gesonden was,

meede brengende een brievje de dato 25=e der

selve maend door den commandeur adriaen

van tilburg en desselffs onder koopman J: Keijts

uijt het schip Zandenburg doenmaels ten ancker

gelegen hebbende N T W. van de johoorse rivier)

aen ons gesz: ten principalen behelsende dat sij

't vaderlant getrouw en ’t huis te duijni, op de roek van barbaquet

japanse scheepe

den 21: daar aandeo

en ant:o gebeh:ne benevens de oortdgscheepen int gesigt

den

gekreegen hadden, en met deselve des anderendaegs

geconjungeert waeren, jtem dat het japanse

opperhooft den E= ferdmand de groot, met

de fluijt Zuijderburg op den 23=en d:o sijne reijs

na batavia had voort geset mitsgaders de drie

andere schepen soelen, venhuijsen en d’haring„

tuijn nog bij haer waeren, en eijndelijk dat se

gedurende hun uijtwesen geen vijandelijke scheepen

gesien off daer van in't minste vernomen hadden

welk laeste ons in soo verre gerust gesteld

heeft

25