closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1707. ontfan:

den 16:e 9ber per

Chinees vaar„

tuijgh

Register der brieven

Den voornaeme bijlagen sedert

den Eersten 9ber a:o 1707. tot

den 15. Januarij 1708. uijt het

gouvernement van Ternaten

tot batavia ontfangen, en in

desen gebonden te weeten,

folios

Aparte Missive door den gouverneur Jacob

Claasz: tot ternaten aan haer Ed=le

de hooge reg: van batavia gesz: gedateert

den 20.' 7ber: 1707.

4

dage Lijxxe aan teekeningen door den sergant

Nicolaas van beverwijck aan gaende het uijt„

roeijen en verder strueren der Specerije

8

bomen op ’t Eijland Macquian.