closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toleo

Van Ternaten de dato 20=e 7ber: 1707

Ternaten

aan den E E: agtbaren Heer

Jacob Claasz gouverneur en

directeur, mitsgaders den E agtb:

raad van politie in Molucco

D' Erntfeste, groot

agtbare, manhafte, wijse,

voorsienige, discrete, seer

bescheijdene Heeren

d’ pantjallang Nova Guinea is den 2=e deser van hier a

Costijwaards vertrocken, bij weeke geleegentheyt

aanden daar op varende onder stierman, en gesaghebber

van dien Jan pietersz: een missive aan UEE: agtb:s heb„

beterhand gesteld, in dewelke uEE agtb: sal zijn, ge„

bleeken wanneer en hoedanig de visite deser landstreek

begin genomen heeft, en alhoewel niet twijffel, off gedag„

te missive sal UEE: agtb: voor den ontfang deses reets

zijn toegebragt soo komt egter, om deseEerheyd, het dupli

caat daar van, neevens desen tot UEE: agtbaare over

morgen