closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47.

Van Ternaten de dato 29 7ber: 1707

Joan van hoorn

gouverneur generaal, mits„

gaders d’ Ed:e heeren raden

van Jndia

Hoog Edele Ernt

Festi, groot agtbare,

Ontfangen 10 novd:s 1707 Maniafti, welwijse,

p:r chinees ongsweukes voorsienige, seer gene„

vaartuijg

reust heeren

daags naar het depecheeren van mijn onderdanig

appart schrijven aan uw Hoog Edelheedens, den

14=e deser, met het Jagtje de herderinne affgesonden

en waar van de Copia van desen verseld, arrixeer„

de alhier met syn byhebbende manschap (alle kloek

en gesond) van de uijtroeijinge der noten muscaat en

„garioffel nagelboomen, op het eijland macquan, den

Sergeant Nicolaas van beverwijk, overleeven

rende bij gem: sijn arrive een sommier rapport,

offdag verhaal, van't gene bijhem aldaar verrigt

is, ’t gunt nu in Copia overkomt, en waarbij, uw

Hoog