closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ternaten de dato 29=' 7ber 1707

daar door genootsaakt is geweest, dan voor de vuijst

aff, een ordentelijke uijtvorsinge te doen waardoor

dan soo veel tijds op dit eenige eijland doorgebragt

is.

Het omvellen van volwassen, off vrugtdragende

noteboomen, is meedeselden door den Jnlander, als

met uijttinge van klaagwoorden, ter werk gesteld;

vermits nu bij de extirpatie eenige d:iEEd notebomen

syn geweest, wiens tacken hier en daar teekenen

van affknottinge uijtleeverde; zo meen ik dat er

niet aante twijffeleen vald, dat dese eijlanders

sig van de daar aan voortbrengende vrugten,

sullen hebben bediend;

Ik hebbe Hoog Edheeren: in mijn hier voor geci„

teerde missive, onder de periode van het Eiland

Oubij gereserveerd, in het vervolg, van de margin„

aanse notemuscaat te sullen spreeken, ik was

doen van bevatting dat mi (waartoe ik last

gegeeven hadde) eenige andere off nadersoort

van voewasse off rijpe noten zouden werden

toegeschikt als die dewelke op 27=en Julij jongsteeden

hadde