closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87:

Van Ternaten de dato 29=e 7ber: 1707

te versoeken, den voorsz: vendrig met hun hulpa„

geproportioneerd naar de groote en swaarte van

het werk te willen adsisteeren, ’t gunt zij zoo wel

als 's Conincx schrijver Naija taroena, aangesogt

om sulx bij continuatie omtrend sijne Hoogheid

te willen besorgen, beloofd hebben (onderstond)

Waar meede Hoog Ed:e H=ren desen naar wensche

van een voorspoedige en duurcame regeeringe dese

besluijten en verblijven. sal. Hoog Ed:e Ernt„

feste, groot agtbare, manhafte, welwijse, voor

sienige seer genereuse heeren uw Hoog Ed=l

heedens onderdanigste dienaar getrekent

J: Claasz. in margine, ternaten in ’t Casteel

Orange den 20 7ber: A:o 1707.

Dagelijxe aantekeninge

gehouden door de sergeant

Nicolaas van Beverwijk

concernerende de verrigtinge

door hem gedaan int uijtroeijen

en verdestrueeren der specerije,

boomen

5: