closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12/

Van Ternaten onder dato 29 7ber: 1707

vrugt noteb: d:o telbare d:o nageld

van 1 4vaden bomen van van 165

woet tst tot Jonge

tot een voet

een piek

dik

selte spruijtjes

165 483„

p:r transport.

Julij

meede tot in de cano Cano komende al„

so zuijdwaarts afsacken langst ge„

bergte tahane, tot aan onse huijsing

kaptendien dag.

57 156„

Vrydag 22 aangesien hier alles was geveld en

belopen, besloot ik van huijsing te ver:

anderen, marchierden derhalven west

waart, door de palij Soma en.

maakten onse huijsing, tussen den

Carpoes Soma, en den Tarpoes

malloua ruineerden in de march.

6„

4

Saturdag 23 'smorgens met sons opgang visi„

1

de

1

teerden wij de oost en Z: E„ van't

gebergte Soma, benevens dn

carpoes Soma, tot aan de spooren

140 352 1

van tahans velden

366 997

1

transporteere