closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Van Ternaten onder dato 29=' 7ber: 17307

vrugtnotel d:o telbare 1 d:o nagels

van vaar een voet de van 16 d=m

tot de dikte dikte van po jonge

vant voet een puel

spruijtjes

p:r transport.

1341. 1

574

Julij

soud den Corpor:s voorn:t op volgens

desselfs versoek na Macquian en soo daar

niet gehoepen konde werden verder na

ternaten, met sig neemende een missive

aan den EE: agtb: H:r gouverneur,

teegens den avond schepten wij na de

negori Malloua, daar wy bleven vernagten

Woensdag 27

'Smorgens marcheerden wij na ’t geberg„

te van Malappe, stelden onse hutten,

tussen de Carpoes tabelolo en den Car„

poes baboua.

„zent

Donderdag 28 'Smorgens visiteerden de Zuyden, Z: O:

syde van’t gebergte Malappe over’t

gebergte tabelolo, en desselfs Car„

poes, tot aan de spooren van

Maloua, velden al„

11 2

daar

transporteere. 583 1352: 3