closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

zi

Van Ternaten onder dato 29=' 7ber: 1707.

vrugtnotes d:o telbare d:o nagel

van vad:r bomen van van 16 d=m

tot de vilte woet tot e Jonge

van woet de dektevan sjoruijtjes

een piek

1120 2609 10

p:r transport.

Augustus

19 Vrijdag

tot aan de valije van Sabele, comende

alsoo 11: westwaarts aff, langs’t geberg„

te van Sallepaua tot aan onse hutten,

19 25 1

ruineerden diendag.

20 Saturdag

's morgens marcheerden wij ’t gebergte

van tallepaua op, tot boven aanden top„

alwaar wij hutten maakten

21 Sondag

'S morgens visiteerden wij om de 11: en

11: Ovant gebergte tallepan, tot aan

36 210

de vallij van Sabele ruineerden,

22 maandag

'Smorgens alsoo onse proviant op was,

en nog voor t8 off he dagen werk voorsag

soud ik den soedaat Jan Schaal op na

Ternaten met een missive aan den agtb: H:r

gouvern: en wij visiteerden om de Z: W:

en om de w: van't gebergte tallepoua tot aan

49

onsehuijsing ruineerden diendag

19

2893 11

1194

transporteere