closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

Van Ternaten onder dato 29=en 7ber: 1707

vrugtb: na d:o telbare d:o nagel

tebomen van van t voet van 16 d=m

vad:r tot tot de dikde tot Jonge

de delte van van een spruijtjes

een voet piek

14653750 11

p:r transport.

Augustus

's namiddags is den soldaat Jan schaal

wederom bij ons gekomen met de victu„

aly voor ½ maand.

27=en Saturdag

's morgen visiteerden om de 11: en 11: W:t

over't gebergte sabele, tot aan desselfs

26. 67

valij, ruineerden

28„e Sondag

visiteerden om de 11: en 11: Oover't geberg„

te mossogita, tot aan desselfs valij,

20 60

ruineerden

29: maandag

brak ik op en maakten onse hutten in de

laagte tussen Sabele en Moffagita, had,

den alhier, omtrend ten een uijren na

gissing een seer sware aartbeving

die al vrij lang duurden

30 dingsdag

visiteerden wij om de w:t en Z: W:t

tot aan de valij van Sabele ruineer

4

19

den

transporteere 15153896 11