closeTerug naar inventaris

Transcriptie

247.

Van Ternaten onder dato 29=' 7ber: 1707

vrugtnotel: d:o telbared:o nagelb

van vad:t van eenvoet van 16 d=m

tot de dikte tot de dikte tot jonge

vantoet van een pel spruijtjes

1515 3896 11

p:r Transport.

Augustus

hadden hier weederom omtrend ten halff.

twaalv een aard beving dog god zy gedankt

duurde net lang

Woensdag 31=e visiteerden om de Zuijden om de Z: O, tot

aan de vallij van Moffagita, ruineerden

27 60

September

donaerdag k:r 'smorgens visiteerden om de 11: en 11: w:

tot aan de valije van sabele, rumeerden

1„

2:' visiteerden om de 11: en 11: O:t tot aande

Vrijdag

valeij van Mofsagita, ruineerden

4

3=e Crangesien hier alles gints en herwaarts

Saturdag

was door kuijst, soo setten wij onse marte„

na de negorij van Moffagita, alwaar

wij p:r schepprauw, van daar na het

fortres Zeeburg schepten, daar wij des

avonds alle in goede gesontheijt arri„

veerden

15423956 16

Transporteere