closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Van Ternaten onder dato 29=' 7ber: 1707

vrugtnoted:o telbare d:o nagek

bom: van vanolt van 16 d=m.

vad:e tot tot de d: E: tot Jonge

de dikte van van een

eenvoet piek spruijtjes

15423956 16

p:r Transport

Septemb:

smorgens versogten de Jnlanders dat ik

4:e Sondag

het tot een maandag wiede insien, alsoo zy

haar wilden proviandeeren ’t geen ik hun

bewilligde

's morgens marcheerden besuijdn 't fortres

5=r maandag

zeeburg, en stelden onse hutten op ’t geberg„

te gen:t gitampo

visiteerden wy om de O: en 11: O: tot.

E=dingsdag

aan de valleij van moffogita om leeg

in de verlatene thuijnen ruineerden

7 36

1

visiteerden C: en Z: O:t van’t gebergte

J: Woensdag

gen:t gitan poo., tot aan't gebergte

van Singepattij om leeg aan de thuijnen

2

12

5

verdeelden ons aan 2 partijen een om

8= donderdag

de W: en Z: W:s tot aan't gebergte

Singepattij en een om de W: en 11: W: tot aan de

60 191„

valleij van Mossagita aan de Cano Cano

transporteere. 161454195 19