closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Van Ternaten onder dato 29 7ber 1707

vrugtno d:o telbared:o nagel

teb: van van woet van 16 d=m

vad:r tot de dik tot jonge

tot de dilte van t spruijtjes

twant piek

voet„

16764504

20

p:r Transport.

Septemb:

Edingsdag

's morgens teegens de middag vertrocken

wij van Macquian wederom na Ternaten

'S morgens ben ik weederom met mijn

14=' Woensdag

manschap in salvo op Ternaten gearriveerd

Comt in alles ’t geen wij op ’t Eyland macquian

verdestrueert hebben benevens een groote

meenigte van Jongeboompjes

Hier meede hoop ik E: Comp:s ware

dienst bevorderd, en den E E agtb: heer

Gouverneurs oogmerk bereijkt te sullen

hebben, sal middelerwijl onder een nedrig

respect verblijven (onder stond) uE: E:

Agtb: onderdanig en gantsch gehoorsame

dienaar (was getekend) N: E: beverwijk

(Lager) accordeerd J: v: dburg Secret=s