closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

Van Amboina onder dato 29=e Septb=r A:o 170.

Van de Negorij Nussani - . bhaaren 55 3/550 of lb. 30278.

23402.

„kielang

42 23/550

12169.

„zoija.

22. 3/150

495

18095.

„stative

32:

550

11894.

Ema.

21. 23/350

474

11474.

Halong.

20

550

317

Latoehalat.

10217.

18

550

393

13043.

„Hoetoemoerij.

23

550

331

4184.

7

„Baguala

550

65

6665.

12

foelij.

550

200.

3/550

Waij

337

43787.

79.1/550

Alang.

3/550

61698.

112

Zilleboij

of l. 247056.

Somma bhaar: 449 39/500

Soo meede is ten overstaan van ons

ondergesz: zedert 23e tot 28:e april

ten bijweesen van den schipper en

boekhouder van ’t schip Jerusalem„

den evenaar na de specerijen staan

de gewoogen, en aan de overheden

van d:o bodem tot genoegen gele„

vert na alvoorens de tarna der

sakken benevens een half per

c=to voor den uijtslag, afgetrokken

453 13/350 . . . . . 249271.-

was, een quantiteijt van bhaaren

Dierhalven de overwigten op de geheele quantiteijt die

ontfangen is, monteert 4 15/550 bhaar of 2215 lb:.

Waar

C