closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A:o 1707.

Waar meede wij onder hoope dat uEd:e Aagtb: in onse

verrigtinge genoegen sal gelieven te neemen, sullen wij

met schuldige eerbiedigheijd blijven (onderstond) wel

Ed:e Agtb:r, en Gebiedende Heer, VEd:e Agtb:e gehoor„

„saame, en schultpligtige Dienaaren (was getekent)

Isaac van Hommeren, Huijbert Church (in mar„

gin) Amboina aan ’t Casteel Victoria den 29=e

Maij A:o 1707. Accordeert P:t De Bruijne secretaris.

Rapport aan

den wel Ed:e agtb:e Heer

Adriaan van der stel

raad extraordinaris van

Nederlands India, mitsga„

ders gouverneur en direc„

„teur deeser provintie

met den resorte vandien

overgelevert door den

vendrig Petrus Martin:s

van steijn, en adsistent

Isaac Metster als expresse

gecommitteerdens tot den

ontfang, afbetaaling en

afscheping der garioffel

wagelen soo ten Comptoire

Hila als Larque.

Wel Ed:le Agtb:e Heer Gouverneur

dbaar dat wij in dato 30 Januarij Jonsbleeden Een

Jnstructie van VEd:e agtb: ontfangen, en wijders

onse

on