closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 29.e Septb:r A:o 1707

onse afscheijt bekoomen hadden, hebben wij ons per

Orembaij naar Larique begeeven, alwaar op den 31:e

daar aan, behouden zijn aangekoomen, en ten Eersten

de vereijste ordres tot den ontfang der Garioffel Nagelen

door den ondercoopman S:r Fredrik Twijfel werkstellig

gemaakt, soo hebben wij op den 1. Feb:r met het inwe„

„gen der selver een aanvank gemaakt en daar meede

op den 13:e d:o gedaan werk gekreegen; zijnde door

de Jnlanders in ’t generaal ter schaal gebragt en

in s' Comp:s pakhuijs ontfangen lb: 150841 of bhaaren

274 13/550. voorts hebben wij ons (agtervolgens uEd:e

Agtb: geëerde ordres omme de nagelen ten Compt=re

Aila meede te ontfangen) op den 14:e p„r Orembaij van

hier derwaarts begeeven, alwaar op dien selfsten

avond arriveerde, wijders met het inweegen der

3

gem: specerijen op den 17:e d:o een begin hebben

gemaakt, en daar meede niet eerder dan op den

21:e Maart gedaan werk kunnen maaken, alsoo

eenige Jnlanders wat traag zijn geweest met het

suijveren derselve als ook door het regenagtig

weer dat ons sulx belet heeft, edog hebben wij

ondertussen om geen tijd te versuijmen, met de afbe„

„taaling voortgevaaren, 'twelk wij op den 22:e d:o

daar aanvolgende meede een eijnde bekoomen

en