closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Van Amboina onder dato 29=en Septb:r A:o 174.

daags daar aan dat werk bij der hant gevat, en met

het selve op den 2=en april een eijnde gemaakt.

Wij hebben vervolgens ons werk gemaakt, met het

afscheepen der Garioffel Wagelen in ’t fluijt schip

slooten soo van dit Compt:r, als Htila, gelijk als hier

onder de quantiteijt van ider Compt:r werd vertoont,

als

Den Compt=re Larique hebben wij zeedert den 20=en

April, tot den 23:e d:o afgescheept 152851: lb:r of bhaaren

277 23/550. suijvere en wel gedroogde Nagelen, gewoogen

met den evenaar in ’t huijsie dog een weijnig na de

sakken overstaande, en na dat de tarra der sakken

en het ½ per C:to afgetrokken zijn, gelijk sulx bij ’t

d

overgesondene cognossement uwel Ed:e Agtb: meede

ten vollen sal geconsteert hebben.

-

De overwigten die voor de Comp: gevallen zijn

bestaan in 2010. lb: of bhaaren 3 3/500.

Den Compt=re Hila hebben wij ook in maniere

Ten forma als vooren ingescheept zedert den 30=en

April tot den 5:e Maij, wanneer in d:o bodem een

quantiteijt