closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1707

Van Amboina onder dato 29.en Septb=r A:o 1707.

Alkmaar.

Deesen gouverneur om over de dagelijxe voorvallen

met hem te raad slaagen, een Land raad van seven

Orang Caijen geeligeert hebbende, bestaande in

1. radja Nufsarive, 2: Pattij holang, 3. Don Andrea van

halong, 4. Castanja hoecom kative, 5. Heblat van

Tavirij, 6. Lucas Carvalho hoofd der mard:s, 7. sleven

fisera van Oermessing.

soo zijn de andere Leijtimorse radjas en Orang Caijen

daar over nijdig geworden, loopende met een gestoort

gemoed na ’t gebergte, sig tegen de Nederlanders en andere

orang Caijen vijandlijk draagende, sonder nogtans tot

een openbaare Oorlog te koomen, welk mis verstand in

den Jaare 1617. wel ten deele weggenoomen wierd, door

de belofte dat men een formeele land raad sou opregten,

dog bleven die geene welk vermeend hadden verongelijkt te

weesen, egter met een mistrouwen op den gouver„

„neur aangedaan; weshalven den voorn: gouverneur

om de algemeene ruste, de regeering afleijde: deselfde

overgevende aan handen van den admiraal steven

vander Hagen, dewelke als gints en herwaarts moe„

„tende swerven het voorsz: gouvernement wederom

aan Herman van speult opgedraagen heeft.

Met

17